नेवारी गीतिकाव्य ‘जि वया ला लछि मदुनी’ बाट प्रभावित थियो देवकोटाको मुनामदन
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, कात्तिक १०