लोकतन्त्रमा पाँच वर्ष कुर्नु पर्दैन
{"status":"success"}