'कहाँ गए म सचिव हुँदा दिनमा तीनचोटि नमस्कार गर्नेहरू?'