कोरोना भाइरस चिनियाँ प्रयोगशालाबाट आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन- अमेरिकी सैनिक जनरल
एजेन्सी वैशाख २४