एनआरएन ११ औं युरोप क्षेत्रीय बैठकको लक्जेम्बर्गमा उद्घाटन
फडिन्द्र भट्टराई लक्जेम्बर्ग,साउन १३