भारतबाट नेपालमा लगानी गर्ने क्रम घट्दो- नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ