पुष्पकमल, तिमी आफैं त फुल्यौ हिलोमा तर, रूखमा फलायौं मानिसहरु