देउतालाई नै चल्न छाडे सुका, मोहोर र डबल
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, साउन २६