छोराकै लागि छोरी तुहाउने, स्वस्थानी प्रसादको विरोध गर्ने!