कू गरेको ६ महिनापछि म्यानमारका सैनिक शासकले बनाए आफूलाई प्रधानमन्त्री
एजेन्सी नेपिदअ, साउन १८