लोकमानले सर्वोच्चको म्याद बुझ्नै मानेनन्
शोभा शर्मा