कृषिमन्त्री ज्यू, स्थानीय कृषि र खाद्यान्न वर्ष घोषणा गरौं !
तुलसी गिरी पोखरा, वैशाख १७