'मैले गीता पढ्दा महामारीले सबै मर्छन् भन्दै गाउँमा पञ्चायत बस्यो'
अमृता लम्साल काठमाडौं, पुस २३