'मैले गीता पढ्दा महामारीले सबै मर्छन् भन्दै गाउँमा पञ्चायत बस्यो'

अमृता लम्साल

काठमाडौं, पुस २३