मूम्बई विरूद्ध झापा ११को गोल वर्षा, ९-० ले विजयी
बिनोद सापकोटा