मोटरसाइकलको पांग्रामा चुन्नी बेरिँदा एकको मृत्यु
x
Sprite
Sprite
Sprite
Sprite
x
Sprite
Sprite
Sprite
Sprite