प्रशासनको निगरानीपछि प्राध्यापकद्वारा धमाधम राजीनामा