मैले थाहा नपाएका मलाई मन पर्ने चिजहरू
नाजिम हिकमत (टर्की)