उदयपुर सिमेन्टमा चौबीसै घन्टा बिजुली : २५ वर्षपछि नाफामा