दिक्तेलमा पानीको समस्या गर्न खोलाको पानी पम्पिङ गरिने