मदन पुरस्कार 'योगमाया' लाई, जगदम्बाश्री शान्तदास मानन्धरलाई