'पुरानो बुलेट'को पहिलो प्रदर्शन हङकङमा
सेतोपाटी काठमाडौं, पुस २५