'यात्रा'को ट्रेलरमा यस्तो एक्सनमा देखिए सलिन
सेतोपाटी कला काठमाडौं, चैत १२