‘दाल भात तरकारी’को नयाँ गीत ‘एन्टिबायोटिक खाउँला’ सार्वजनिक
सेतोपाटी कला काठमाडौं, वैशाख १४