‘१२ सत्ताईस’ सिनेमा बनाईंदै
सेतोपाटी कला काठमाडौं, जेठ ३१