साउन १७ मा आउने भयो ऋचाको 'न यता न उता'
सेतोपाटी काठमाडौं, जेठ ११