राष्ट्रियस्तरको प्रथम सिलोक जुहारीमा बिहेको झल्को
सेतोपाटी काठमाडौँ  जेठ १५