ट्रेलरमा यस्तो देखियो हरर सिनेमा ‘घर’
सेतोपाटी कला काठमाडौं, जेठ २४