‘लप्पन छप्पन २’ बन्ने पक्का, गरियो शुभ-मुहूर्त
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असार ४