सकियो विराज र निकिताको 'साङ्लो'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असार १२