बोर्डले गर्‍यो १९ सिनेकर्मीलाई सम्मान
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असार १७