‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’को गीतमा  उत्कृष्ट कभर बनाउनेलाई १ लाख पुरस्कार
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन ७