‘कृ’ निर्माता सुवास 'नन्दुलाल' बनाउँदै, खगेन्द्र मूख्य भूमिकामा
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन ९