'झिङ्गे दाउ'मा आँचल पनि
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन १०