कोशिससँग जोडी बाँध्दै नीताले घोषणा गरिन् 'माया'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन ११