कूटनीतिक पात्रहरूको अभिलेख
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन १२