निर्देशनमा डेब्यू गर्दै द्वन्द निर्देशक अष्ट
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन १३