परिच्छेद सेनको निर्देशनमा ‘म’ बन्ने
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन २१