फागुन ९ मा आउने भयो दया र दीयाको 'दयारानी'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन २५