‘लक्का जवान’को शुभ-मुहूर्त गरियो, बुधबारबाट फ्लोरमा
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ ३