कार्तिक १ मा आउने भयो ‘बादशाह जुट’
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ ३