शिवको 'सुन्दर नयन'मा यस्तो देखिए जुम्ल्याहा प्रिज्मा र प्रिन्सी
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ ७