'मिस्टर नेपाली'मा रिमाको दुलाहा बन्दा यस्तो देखिए भुवन

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, भदौ १३