ओस्कारका लागि 'बुलबुल'ले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ २२