'घामड शेरे' बन्दा यस्तो देखिए निश्चल

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, भदौ ३०