'घामड शेरे' बन्दा यस्तो देखिए निश्चल
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ ३०