मनिषले सार्वजनिक गरे 'बटौली'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज २