दुर्गाले ल्याइन् 'तिमीलाई भनेर म'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज १८