ट्रेलरमा एक्सनमय देखियो 'सरौतो'
सेतोपाटी कला काठमाडौं, असोज २९