यसरी सुरू भएको थियो नेपाल साहित्य महोत्सव
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, मंसिर २५