'फाइट अफ फ्यूरी'को ट्रेलर सार्वजनिक
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस ३