गोपीकृष्ण मुभिजले बनाउने भयो ‘माइकल अधिकारी’
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस ६